Приём детей в экстренном порядке проводится каждый день, круглосуточно. Госпитализация в плановом порядке проводится ежедневно.

Дольницький О. В.


Дольницький Олег Володимирович

(годы жизни 5.06.1926-15.02.2013)

Доктор меднаук, професор, лауреат Державної премії України, професор кафедри дитячої хірургії (з 1958), науковий керівник відділення пластичної та реконструктивної мікрохірургії.

Народився 5 червня 1926 р. в м. Бучач Тернопільської області (на той час -Польська Республіка) у родині вчителів.

1944 р. закінчив Українську гімназію в м. Чорткові Тернопільської області. 1944-1946: солдат Радянської Армії.

1947-1952: студент Чернівецького державного медичного інституту

1952-1954: клінічний ординатор Українського науково-дослідного інституту

ортопедії й травматології (Київ).

1955-1957: учений секретар Українського науково-дослідного інституту ортопедії й травматології (Київ).

1958-1964: асистент кафедри дитячої хірургії Київського державного медичного інституту ім. акад. О.О.Богомольця.

1965-1976: доцент кафедри дитячої хірургії Київського державною медичною інституту ім. акад. О.О.Богомольця.

З 1976: професор кафедри дитячої хірургії Київською державною медичного інституту ім. акад. О.О.Богомольця (з 1995 р. – Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця).

Дольницький Олег Володимирович — дитячий ортопед-травматолог, мікрохірург, учасник Великої Вітчизняної війни (1941-1945), доктор медичних наук, професор, лауреат Державної премії у галузі науки й техніки (1996).

1959 Р- захистив кандидатську дисертацію на тему «Закриті переломи трубчастих кісток кисті й пальців та їх лікування», а 1967 р. — докторську на тему «Післяопікові рубцеві деформації у дітей та їх хірургічне лікування».

1964 р. заснував і очолив клініку дитячої ортопедії й травматології у складі Дитя­чої спеціалізованої лікарні м. Києва № 14, яка стала центром кваліфікованої медичної допомоги дітям м. Києва і навчальною базою Національного медичного університету — тут проходять навчання студенти 5-6 курсів, а також лікарі-інтерни, клінічні ординатори та аспіранти. За вказаний проміжок часу клініка під керівництвом О.ВДольницькою надала висококваліфіковану допомогу багатьом сотням тисяч дітей з гострою травмою опорно-рухової системи, а також різноманітною ортопедичною патологією.

1985 р. з ініціативи та за клопотанням професора О.ВДольницького засновано відділення дитячої мікрохірургії на базі Дитячої спеціалізованої клінічної лікарні м. Києва № 14 — перший та єдиний на той час дитячий лікувальний заклад такого профілю в Радянському Союзі.

Розвиваючи дитячу мікрохірургію — нову хірургічну технологію — проф. О.ВДольницький став засновником дитячої мікрохірургії в Україні.

Уперше у світовій практиці (1976) застосував мікрохірургічні операції з метою відновлення плечового сплетення у малят при пологових (акушерських) паралічах руки, які виникають при важких пологах і приводять до інвалідності народженої дитини.

Розроблені О.В. Дольницьким методи мікрохірургічною відновлення плечовою сплетення, ушкодженою при пологах (вони освітлені у двох монографіях О.В. Дольницького і багатьох статтях), не мають аналогів у світовій практиці на сьогоднішній день. Завдяки цим науковим розробкам сотні малят, яким неминуче загрожувало каліцтво, отримали медичну реабілітацію: функція руки, уражена при пологах, була відновлена або покращена у 80 % дітей.

О.В. Дольницького та його учнями у 80-х роках .минулого століття вперше в Україні успішно виконані мікрохірургічні операції реплантації відірваних кінцівок та їх сегментів у дітей, пересадку васкуляризованої кістки при лікування дефектів кісток, відновлення кровотоку при ішемічній контрактурі Фолькмана, інші.

За розробку мікрохірургічних методів відновлення функції руки при пологовому паралічі проф. О.ВДольницького нагороджено срібною медаллю ВДНГ СРСР за 1982 рік. Упровадження в практику наукових розробок проф. О.В. Дольницького суттєво знизило наслідки тяжких пологових травм плечового сплетення і зменшило відсоток інвалідності дітей грудного та молодшого віку.

1987 р. відділення дитячої мікрохірургії, відповідно з наказом МОЗ України, перетворено в Республіканський центр дитячої мікрохірургії; керівником центра призначено професора О.ВДольницького. Концентрація в Центрі дітей з України (а також – із Росії, Молдови, Білорусії) сприяла зосередженню зусиль над проблемою лікування тяжких ушкоджень та їх наслідків.

Під керівництвом професора О.В. Дольницького в 1991-1994 pp. була виконана конкурсна наукова тема (конкурс Кабінету Міністрів України, тема № 215): «Розробити нові мікрохірургічні операції на периферичних нервах при їх ушкодженнях у дітей». По цій темі О.ВДольницьким опрацьовано нові методи реконструктивно-відновлювальних операцій у малят при найтяжчих пологових ушкодженнях плечового сплетення, опубліковано дві монографії, 1З статей, отримано авторське свідоцтво на винахід, захищено 3 кандидатські дисертації.

1996 р. професору О.В. Дольницькому, у складі інших київських учених, присуджена Державна премія України в галузі науки й техніки «За розробку й впровадження нових методів діагностики й лікування ушкоджень периферійної нервової системи, організацію спеціалізованої хірургічної допомоги в Україні».

2000 р. проф. О.ВДольницького нагороджено Почесною Грамотою Міністра охорони здоров’я України за «..багаторічну плідну діяльність, значний особистий внесок у розвиток медичної науки у галузі хірургії дитячого віку, мікрохірургії, організацію медичної допомоги, підготовку медичних та наукових кадрів».

Біографія професора О.ВДольницького опублікована Американським біографічним інститутом (ABl) в Міжнародному довіднику видатних учених сучасності (The International Directory of Distinquished Leadership. Eleventh Edition) у галузі «ортопедія, травматологія, мікрохірургія», а сам він був зарахований членом Ради почесних консультантів цього інституту (2002).

За майже пів-столітню працю в Національному медичному університеті їм. акад. О.Богомольця О.В. Дольницький підготував багато тисяч кваліфікованих лікарів із спеціальності «дитяча хірургія», є автором 140 наукових праць, у тому числі 9 монографій, має 7 винаходів.

Під керівництвом О.ВДолі.ницького виконані й захищені 10 кандидатських і 2 докторських дисертації. Його учні сьогодні – видатні вчені, які очолюють кафедри й клініки.

О.В.Дольницький член редакційної колегії журналів «Пластична та реконструктивна хірургія», «Вісник ортопедії, травматології та протезування», «Дитяча хірургія».

Головні напрямки наукових розробок О.В. Дольницького:

Микрохірургія дитячої о віку.

Реконструктивна хірургія природжених вад розвитку грудної клітини у дітей

Хірургія кисті у дітей.

Пластична та реконструктивна хірургія опорно – рухової системи при травмах та їх наслідках.

Публікації про О.В. Дольницького:

В.Д.Братусь. Основные этапы развития хирургических кафедр. В кн.: 150 лет Киевскому медицинскому институту. Киев. «Здоров»я», 1991, с. 164.

О.Камінь. Нове в мікрохірургії нервів (на здобуття Державної премії України). Газ. Час. 1996.11.X.

И.М._ Макаренко, И.М.Полякова. Библиографический словарь заведующих кафедрами и профессоров Киевского медицинского института (1841-1991). Киев, «Здоров»я»  с37.

І.М.Макаренко, І.М.Полякова Бібліографічний довідник завідувачів кафедр та професорів Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця (1841-2001). Київ, «Століття», 2001, с. 51.