Приём детей в экстренном порядке проводится каждый день, круглосуточно. Госпитализация в плановом порядке проводится ежедневно.

Дитяча травматологія

Дольницький О.В.,  Кривченя Д.Ю., Поліщук М.Є.

Дитяча травматологія. (2006 р.)

Різноманітні ушкодження, які спостерігаються у дитячому віці, посідають провідне місце в травматології у зв’язку з високою їх частотою та негативними наслідками. Дитячий травматизм уже давно став важливою медичною й соціаль­ною проблемою: багато дітей помирають від різноманітних ушкоджень або ста­ють інвалідами.

В Україні не було до тепер посібника з дитячої травматології, який охоплю­вав би всі види ушкоджень, що зустрічаються у дитячому віці. Уперше «Дитяча травматологія» представлена державною мовою. Друга її особливість у тому, що кожен з її співавторів вніс у матеріал книги щось своє, оригінальне, в основі якого — солідний особистий досвід. Під час написання посібника використано також сучасну вітчизняну та зарубіжну літературу.

Посібник складається із трьох частин: «Загальні дані про ушкодження у ди­тячому віці», «Діагностика та лікування пологової травми у новонароджених дітей», «Діагностика та лікування окремих видів травм у дітей».

У ньому висвітлені різноманітні види ушкоджень дитячого віку, починаючи від пологових і до найважчих ушкоджень — політравм, шо супроводжуються травматичним шоком, подаються досягнення мікрохірургії (операції на нервах, судинах, реплантації відірваних кінцівок чи сегментів). Окремі розділи висвітлюють пологові травми, судову медичну експертизу ушкоджень, черепно-мозкові, торакальні й абдомінальні ушкодження. Різноманітні аспекти травм у дитячому віці вимагали залучити до авторського колективу фахівців різного профілю.

Велика кількість малюнків, якими ілюстрована книга, повинна покращити сприйняття матеріалу і розширити його інформативність.

Авторський колектив висловлює надію, шо наша спільна праця стане у при­годі лікарям-травматологам у їх щоденній праці, вона буде використана в після-дипломній підготовці лікарів-інтернів і студентів вищих медичних навчальних закладів.

472 аркуша

ЗМІСТ

Від авторів

Частина перша

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УШКОДЖЕНЬ У ДИТЯЧОМУ ВІЦІ

РОЗДІЛ І. ДИТЯЧИЙ ТРАВМАТИЗМ ЯК МЕДИКО-СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА

РОЗДІЛ 2. ПЕРЕБІГ УШКОДЖЕНЬ У ДИТЯЧОМУ ВІЦІ

Розділ 3. ДОЛІКАРНЯНА ДОПОМОГА

РОЗДІЛ 4. СУДОВО-МЕДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА УШКОДЖЕНЬ

Частина друга

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПОЛОГОВИХ ТРАВМ У НОВОНАРОДЖЕНИХ

РОЗДІЛ 5. ПОЛОГОВА ТРАВМА ЧЕРЕПА І МОЗКУ

РОЗДІЛ 6. ПОЛОГОВІ ПЕРЕЛОМИ КІСТОК

Розділ 7. ПОЛОГОВІ ПАРАЛІЧІ

РОЗДІЛ 8. ЯТРОГЕННІ УШКОДЖЕННЯ

Частина третя

ДІАГНОСТИКА Й ЛІКУВАННЯ ТРАВМ Y ДІТЕЙ

Розділ 9. ТРАВМА ЧЕРЕПА І МОЗКУ

РОЗДІЛ 10. ТОРАКАЛЬНА ТРАВМА

РОЗДІЛ 11. АБДОМИНАЛЬНА ТРАВМА

РОЗДІЛ 12. ТРАВМА ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ

РОЗДІЛ 13. ТРАВМАТИЧНІ АМПУТАЦІЇ СЕГМЕТІВ КІНЦІВОК

РОЗДІЛ 14. ПОЛИТРАВМА

Розділ 15. ОПІКИ

 

Комментарии запрещены.